Start
Uppåt


12 mars – 10 april

Michael Vågsten

 

Mitt måleri är inspirerat av postmodern filosofi. Måleriet visar en värld i förändring, det kan vara en vision, möjlig framtid eller spegling av samtiden. En vision av verkligheten i en sagas gestaltning.

Konstformen är berättande figurativt måleri, där människorna på målningarna är på väg mot olika mål eller lösningar.

I måleriet hämtas inspiration ifrån olika konstepoker, särskilt från
renässansen och barocken. Men även från senare konstinriktningar
som expressionismen. Konstnärer som inspirerar mitt måleri är exempelvis Rembrandt, Raphael och Pieter Bruegel. Inspiration kommer även från senare konstnärer som Max Beckman, George Grosz och Steven Campbell.
                                                                    Michael Vågsten