Start
Uppåt


16 januari - 7 februari

Kent Tankred


 

”Rytmen finns inte nödvändigtvis i civilisationen; återvända till världen är inte att återvända till det primitiva; den värld som människan skapat åt sig är också ”natur”: kylskåp, bilar, flygplan, broar och motorvägar, höghus i betong är inte prydnader; de är inte speglar. De är levande, de har sin egen existens, de ger lika mycket som de tar emot. Floderna, skogarna, bergskedjorna är inte mer värda än de. De ingår i universums planritning. Ännu återstår kanske att upptäcka städernas och maskinernas rytm; den är redan avskild från människans sinne och från funktionens idé; den är utanför. Utanför.”

                                    JMG Le Clézio : Det oändliga mittemellan/Att skriva