Start
Uppåt


13 februari – 6 mars

Julius Nord

Julius Nord är 23 år gammal och verksam i Linköping. Under de senaste två åren har Julius tolkat, jämfört och granskat vardagliga händelser.

Ofta är hans målningar utförda med ett upprepande arbetssätt som härrör från graffiti och sociala medier. Julius målar i akryl och sprayfärg.

Det visuella språket sammanlänkar det figurativa och det abstrakta.
Öppna ytor sätts i opposition mot bearbetade partier.

Julius vardagliga monotoni placeras i nya sammanhang och
målningarna stimulerar ofta en medvetenhet om gruppidentitet
och självkänsla.