Start
Uppåt


24 september–16 oktober

Ivar Sviestins 

Sedan barndomen har jag med kamerans hjälp försökt att förstå mig själv och världen.

Alltid intresserad av det som finns under ytan och det bortom liggande.

Det vardagliga och det fantastiska. Vision - gravitation.

Förtjust i fotonernas dans. Ljus, mörker och gråtoner.

Actionfotografi. Rörelse, rytm och energi, också i det till synes statiska (ibland bara lite svårare att upptäcka).

Form, natur, strukturer. Spår och längtan. Identitet och hemmahörighet.

Det obeskrivliga.
                                                                          Ivar Sviestins