Start
Uppåt


23 maj - 29 maj

Elevsalong


Hembygd kan innebära så mycket - platser, uttryck, känslor, längtan, saknad, drömmar…


 

 

 

Skolor i Väsby innebär alla åldrar, från förskolan över grundskolan till gymnasiet. Eleverna som har chans att få ställa ut i Väsby
Konsthall har arbetat på olika sätt i respektive enhet. Somliga startar tidigt och vandrar ut i hembygdens skog för att bli inspirerade till eget skapande. Andra jobbar under bildlektioner med uppgifter på hembygdstemat med siktet inställt på Konsthallens väggar. Att erbjudas chans till ett kreativt sökande och att gestalta egna idéer och funderingar som inte kräver bokstäver och rättstavning kan vara en befrielse för många. Många av dem vi möter i samhället i olika konstnärliga yrken har fått uppmuntran på liknande sätt som Konsthallen ger till alla ungdomar i Upplands Väsby. Så nu hänger det på pedagogerna om det ska resultera i utställning! De har ju ansvaret för att elevalster hamnar på väggarna när det är som varmast i Konsthallen. Men vi bjuder alla på saft!

Vi hoppas att temat Hembygden ska falla väl ut 2016. Detta år har nämligen proklamerats som Hembygdens år i hela landet och det kommer att märkas i Väsby på flera ställen med många olika arrangemang.