Start
Uppåt


16 april - 15 maj

Akvarellsalong
 

Verk av:  Lena Hjorth och
Lena Rubinstein Reich,
mottagare av Väsby Konsthalls Akvarellstipendium 2015
Återigen vill Väsby Konsthall främja akvarellmåleriet genom att
bjuda in till vår årliga Akvarellsalong. En möjlighet både för dem
som tidigare deltagit och för dem som gör ett första försök. Vi
gläder oss varje år åt de bidrag som kommer in från hela landet
och ofta även från våra nordiska grannländer. De vittnar om
fantasi och kreativitet i färg, form och motivval. En jury har den
grannlaga uppgiften att bedöma konstverken och göra ett urval.

Varje konstnär får lämna in högst tre verk. Inlämning sker
personligen eller genom ombud i Väsby Konsthall onsdag 6 april
kl. 12-17, torsdag 7 april kl.12-17 och söndag 10 april kl. 12-16.
Vi tar även emot verk per post men erbjuder inte digital inlämning.
Regler och anmälningsblankett.

I Konstifiket…
är det åter dags för Miniatyrsalong. Den är, precis som tidigare år,
öppen för alla och utan jurybedömning. Tre verk får lämnas in under
samma tider som till Akvarellsalongen. Alla tekniker är tillåtna och
verken får vara högst en kvadratdecimeter – inklusive ram,
passepartout eller sockel.
Inlämning