Start
Lokaler


[Företagets logotyp]           Bild

 

Om Väsby Konsthall

Väsby Konsthall invigdes den 2 september 1995. Samma dag bildades Väsby Konsthalls Vänner (VKV) med syfte att “stödja Väsby Konsthall i dess strävan att bedriva utställningsverksamhet och andra kulturaktiviteter”.
Konstnären Ricardo Donoso tog initiativ till Konsthallen. Hans idé var att med konsten som medel främja kontakter mellan människor från olika kulturer, med olika bakgrund och ålder. Konsthallen har eftersträvat en balans mellan samtida konstuttryck och mer traditionell konst, mellan manligt och kvinnligt, svenskt och internationellt, mellan samlings- och separatutställningar.
Konsthallen består av två utställningshallar på ca 300
tillsammans under ett glastak, som ger ett mycket fint ljus. Konsthallen finns i Optimusfabrikens gamla lokaler från 1908.

Sedan 2003 ansvarar VKV för utställningsverksamheten samt för administration, ekonomi, marknadsföring och avtal. Ricardo Donoso är konstnärlig ledare. Väsby kommun ger föreningen ett årligt anslag. Dessutom finansieras verksamheten med medlemsavgifter, anmälningsavgifter till salonger, provisioner, sponsorer och frivilliga bidrag. Men framför allt bärs Konsthallen upp av ideellt arbetande medlemmar. Exempel på detta är styrelsens arbete, vernissagekaféerna, helgbemanning, paketering, transporter. Administrationen sköts av en kontorist på halvtid.

VKV styrelsen sammanträder en gång/månad under verksamhetsåret. Marknadsföring sker genom en programfolder som presenterar årets utställningar, annonsering främst i lokala medier, affischering, digitalt nyhetsbrev, Facebook- och Hemsida. Styrelsen ansvarar även för hängning av utställningarna. Internt inom föreningen utges ett medlemsblad. VKV köper in konstverk från årets utställningar, vilka lottas ut bland medlemmarna.

Konsthallen har varje år 8-10 vernissager med ca 15 utställningar. Bland dessa två jurybedömda salonger - Akvarellsalongen på våren och en höst-/vintersalong. Vid Akvarellsalongen utdelas varje år ett stipendium, vars mottagare väljs ut av salongens jury.
Varje vår avslutas med en inbjudan till kommunens för-, grund- och gymnasieskolor, vilka får utforma sina egna utställningar alternativt under ett givet tema.
Utanför ordinarie program har VKV välkomnat personer med funktionsnedsättning inom Väsby Stöd att inleda höstens utställningar.

Vid sidan av utställningarna förekommer bl a föredrag och samtal kring konst. Dessutom guidade visningar för företag, konstföreningar och skolor.
Antalet besökare var 2015 ca 5114, varav ca 893 skolelever.

Väsby Konsthall vill vara en träffpunkt för konst och kultur med aktiviteter till glädje för invånare i Upplands Väsby kommun och besökare utifrån. VKV håller fast vid de idéer som lett Konsthallens verksamhet under 20 år och har ambitionen att erbjuda ett brett och varierat utbud.