Start2 april kl. 14.00  
Konstnärssamtal med Gunilla Sköld Feiler.

Musikerna Dror Feiler (blås) och Bengt Berger (slagverk) spelar i anslutning
till konstnärssamtal kl.14.00.

 

Första Konstrundan i Väsby 29 - 30 april.